Sample

תובענות ייצוגית

ייצוג חברות נתבעות ייצוג חברות נתבעות
בימינו הולכת ומתרחבת התופעה של הגשת תביעות ייצוגיות בעילוֹת שונות. החוק המנחה בתחום זה הוא חוק תובענות ייצוגיות, תשס”ו-2006 (להלן: "החוק...
ייצוג תובעים ייצוגיים ייצוג תובעים ייצוגיים
במדינת ישראל מוגשות מדי שנה בשנה תביעות ייצוגיות רבות בתחומים שונים, מרביתם בתחום הצרכנות. על מנת לעודד הגשתן של תובענות ייצוגיות, המחוקק הישראלי ...

ליצירת קשר בכל הקשור לתובענות ייצוגית, התקשרו עכשיו 03-6735811, או השאירו פרטים כאן