Sample
עו"ד אבירם גולדשטיין
עו"ד אבירם גולדשטיין

עו"ד אבירם גולדשטיין חבר בלשכת עורכי הדין בישראל משנת 2008, סיים את לימודי המשפטים בהצטיינות ובעל תואר שני ...

עו"ד אנסטסיה אנופולסקי
עו"ד אנסטסיה אנופולסקי

עו"ד אנסטסיה אנופולסקי, חברה בלשכת עורכי הדין בישראל משנת 2012, סיימה את לימודי המשפטים בהצטיינות, במסלול ה...