גולדשטיין ושות' משרד עורכי דין

[email protected]

הסכם מייסדים

הסכם מייסדים

הסכם מייסדים הוא ממסמכי היסוד של החברה, לצד תקנון החברה. תכליתו של ההסכם להסדיר את אופן התנהלותה של השותפות העסקית, בין היזמים לבין עצמם ובינם לבין ההתאגדות שמוקמת. במסגרת ההסכם מוגדרים תפקידיהם של מקימי החברה, תחומי אחריות, חובות וזכויות ונכללת התייחסות לתרחישים עתידיים אפשריים. בניגוד לתקנון החברה, אשר חובה להגישו לרשם לצורך הקמת חברה, הסכם המייסדים יכול להיות מסמך חסוי ולהישמר רק בידי מייסדי החברה, הוא בגדר רשות ואין חובה משפטית לערוך אותו. אך חיי המעשה מעידים על חשיבותו הרַבָּה בחייה של החברה ובהתנהלותה השוטפת ובעיקר במקרה בו מתעוררות מחלוקות בין השותפים.

מתי חותמים על הסכם מייסדים ומי הצדדים לו?

זהו למעשה חוזה התקשרות הצופה פני עתיד. סוג ההתאגדות ואופי הפעילות העסקית משפיעים על ההחלטה מתי להכינו, כאשר קיימות שתי אסכולות בנושא: המקדימים – מצדדים בחתימה על ההסכם בשלבי הבסיס של השותפות העסקית, עוד טרם הקמת החברה, כדי להסדיר מראש תרחישים אפשריים שעשויים להתגלע. מנגד עומדים אלה המעדיפים לחתום על הסכם המייסדים במועד מאוחר יותר, קרוב למועד הקמת החברה. מה שעומד מאחורי זה הוא רצון לדחות תשלומים כספיים ושאיפה להתקדם עם השלבים העסקיים. יש לזכור שבמהלך הזמן עלולות להיווצר מחלוקות בין מקימי החברה בעניינים שונים, ובמקרה זה ראוי לערוך את הסכם המייסדים בהקדם האפשרי שכן בכוחו לייצר מנגנונים להכרעה במקרה של מחלוקת ואף למנוע את המחלוקות מלכתחילה. באשר לצדדים להסכם, הם יכולים להיות כל גורם שהוא מהעולם העסקי: שותפות, חברה, אדם פרטי כמו משקיע או איש עסקים – בינם לבין עצמם ו/או בינם לבין התאגיד.

סעיפים מרכזיים בהסכם המייסדים

כאמור, אין חובה משפטית לערוך הסכם מייסדים ואין תבנית קבועה לנוסחו. בדרך כלל, אלה הנושאים שאליהם מתייחסים במסגרתו:

  • הקמה של ההתאגדות – פרטים על אודות מקום ההתאגדות והמועד, החברים המקימים וכן היבטי תשלום ומס.
  • ניהול ההתאגדות – עיגון מנגנוני קבלת החלטות בחברה והגדרת נושאים בהן תתקבלנה ההחלטות ברוב רגיל, ברוב מיוחד או פה אחד ,חלוקת הסמכויות, מינויים בחברה, זכויות חתימה, מינוי גורמים מפקחים כמו עורך דין ורואה חשבון.
  • הסדרת היחסים בין חברי ההתאגדות – הגדרת תחומי אחריות, חלוקת תפקידים, זכויות וחובות, הסבר לגבי חלקו של כל שותף בעבודה והסדרת היבט התמורה עבור העבודה.
  • מניות החברה – לרבות פירוט ההון המונפק והרשום של החברה, סוגי המניות וחלוקתן, הגבלות עבירוּת של מניות, הסדרת חלוקת הדיבידנדים בין בעלי המניות ועוד.
  • מימון החברה – התייחסות לכלל המשאבים הכלכליים של החברה, מהון עצמי וממקורות חוץ כמו הלוואות.
  • קניין רוחני וזכויות יוצרים – הגדרה של מה הביאו עמם הצדדים לחוזה והתייחסות לנכסים עתידיים שצפויים, ומי יהיו הבעלים עליהם.
  • שמירה על סודיוּת ותניית אי-תחרות – תכליתו של סעיף זה היא הרתעתית, במטרה שהמייסדים לא יעזבו לתאגיד מתחרה וידליפו את סודות החברה. מקובל לכלול פיצוי עונשי בגין הנזקים העתידיים שעשויים להיגרם. כן מוגבלת האפשרות להצטרף לחברה מתחרה ולהתחרוֹת בחברה המקורית.
  • התייחסות לתרחישי המשך אפשריים – דוגמת פטירה של אחד המייסדים, אובדן כושר עבודה, או חלילה פטירה של שותף,  פשיטת רגל של שותף וכן פירוק של ההתאגדות עצמה. בנוסף חשוב להחליט מראש על מנגנון ליישוב סכסוכים, כמו גישור, בוררות, פנייה לעורך דין וכד'.

חשיבות פנייה לעורך דין

בניסוח הסכם מייסדים נודעת חשיבות רבה בפנייה לעורך דין המתמחה בדיני חברות. משרדנו בעל הידע, הניסיון והמומחיות בהקמה וליווי של תאגידים מסוגים שונים, אנו מסייעים ללקוחותינו לתת את הדעת על הסוגיות החשובות שיש לכלול במסגרת הסכם המייסדים, תוך יצירת מנגנונים רלוונטיים אשר בפועל חוסכים זמן, כסף ומונעים מחלוקות. טרם הקמת כל חברה מומלץ לפנות לעו"ד הבקיא בתחום אשר יערוך הסכם קפדני ומפורט הצופה פני עתיד, אשר יגן על האינטרסים שלכם אם יתקיימו תרחישים מסוימים לאורך חיי החברה.

משרדנו בעל ותק ומומחיוּת בעריכת הסכמי מייסדים

צרו עמנו קשר: 054-8302607