גולדשטיין ושות' משרד עורכי דין

[email protected]

לשון הרע בוואטסאפ

לשון הרע בוואטסאפ

האם דברים מבזים ומשפילים המפורסמים באמצעות אפליקציית הווטסאפ, מהווים עילה לתביעת לשון הרע?

בעידן התקשורתי של ימינו קבוצות הווטסאפ ללא ספק מהוות במה פוטנציאלית להשמצות ולהתבטאויות בלתי הולמות. הודעות טקסט, הודעות קוליות, תמונות, סרטונים, וכיו"ב. משותפים מידי יום בשלל קבוצות כאשר חלקן זוכות לחשיפה אדירה והופכות לוויראליות. כל אלו ועוד עשויים להיחשב להוצאת דיבה ופרסום לשון הרע, באופן המזכה את הנפגע בפיצוי כספי בסכומים בלתי מבוטלים ואף ללא צורך בהוכחת נזק.

רבים אינם מודעים לכך, אך דין הפרסום של לשון הרע בקבוצת ווטסאפ, כדין פרסום לשון הרע בכל אמצעי אחר. האצבע קלה על המקלדת או על הסמארטפון כאשר לא תמיד לוקחים בחשבון את ההשלכות, והמשמעות עלולה להיות קשה.

תביעת לשון הרע בגין הודעה פוגענית אשר נשלחה באמצעות אפליקציית וואטסאפ, ניתן להגיש בתנאי שההודעה הגיעה לנמען אחד נוסף פרט לתובע אשר נפגע מהדברים שפורסמו בהודעה. הודעה שנשלחה רק אל התובע והוא היחיד שנחשף אליה לא תיחשב כלשון הרע, מכיוון שאין אדם נוסף שקרא או ראה אותה.

לפני כן, נבהיר את המונח "פרסום" של לשון הרע ככל שהדבר נודע לאפליקציית הווטסאפ. הודעת ווטסאפ הנשלחת מאת הפוגע לנפגע בלבד, לא תשמש עילה לתביעת לשון הרע, ללא קשר לתוכן ההודעה, זאת בשל העדר דרישת הפרסום הקיימת בחוק. פרסום של לשון הרע הא פרסום המיועד לפחות לאדם אחד נוסף זולת הנפגע. דהיינו, הודעה הנשלחת לאדם אחד בלבד עשויה להיחשב לפרסום לשון הרע ובלבד שאותו אדם אליו נשלחה, איננו הנפגע עצמו.

אפליקציית הווטסאפ המשמשת כיום כמיליארד וחצי אנשים ברחבי העולם להעברה מידית של מסרים למכשירים ניידים ללא הגבלה. המסרונים יכולים להישלח בין שני אנשים וגם בתוך קבוצות העשויות למנות כ- 256 חברים בכל קבוצה.

מאחר ופרסום של דברי לשון הרע הוא כל הפצה של המסר לכאדם נוסף זולת הנפגע, הרי שאין ספק שפרסום הדברים בקבוצת ווטסאפ עשוי להוות פרסום לשון הרע באופן המשמש בסיס לתביעה.

לעניין זה, לשון הרע עשויה להוות כל אמירה, הודעה, מקטע אודאו, סרטון וידאו וכיו"ב. כך למשל התופעה בה מופצים בוואטסאפ סרטונים מיניים ומבזים, באופן וויראלי, עשויה לשמש עילת תביעה (מעבר להיותה עבירה פלילית) הן בשל הפגיעה בפרטיות והן בשל פרסום לשון הרע.

כך למשל: פרסום של תמונה מביכה, תמונות אינטימיות, כתיבת הודעה מבזה, תגובה פוגענית, חשיפת פרטים אישיים אודות אדם, סרטונים משפילים, פתיחת קבוצות המגנות אדם מסויים וכיו"ב, עלולות להיחשב לפרסום לשון הרע, באופן המזכה את הנפגע בפיצוי.

למעשה, על פי חוק, פרסום המהווה לשון הרע יכול להיות:

1) כל דבר שעלול להשפיל אדם או לעשות אותו למטרה לשנאה, לבוז או ללעג בעיני הגולשים.

2)  כל דבר שעלול לבזות מישהו בכך שמייחסים לו התנהגות כלשהי או מעשים או תכונות.

3)  כל דבר שעלול לפגוע במשרה של הנפגע, במקצוע שלו, בעסק שלו, או במשלח ידו.

4) כל דבר אשר יכול לבזות מישהו מטעמים של גזענות, או לבזות אותו בגלל השתייכותו הדתית, מוצאו, מקום מגוריו, גילו, נטייתו המינית או מוגבלות ממנה סובל.

החוק אינו מבדיל אם האמירה הפוגעת נעשתה באמצעות הודעה כתובה, הודעה קולית, תמונה או סרטון מבזים שמועלים לקבוצה, או כל דבר אחר. יתרה מכך, מנוסח החוק ניתן להסיק כי אף "שיתוף" של דבר אשר פורסם בקבוצה אחת עם קבוצה אחרת  ייחשב לפרסום לשון הרע באופן בו גם "המשתף" ייחשב למעוול אותו ניתן לתבוע.

החוק מאפשר לתבוע 50,000 ₪ ללא הוכחת נזק בגין כל פרסום! ובמידה ומוכח כי הפרסום נעשה במטרה לפגוע/ להשפיל/ לבזות, ניתן לתבוע את כפל הסכום היינו 100,000 ₪ בגין כל פרסום. כאשר מדובר במספר הודעות / תמונות וכיו"ב, סכום התביעה עשוי להיות מכפלת הסכומים הללו במספר הפרסומים המעוולים.

יחד עם כל הנאמר לעיל, הרי שזכות לחופש ביטוי נחשבת לזכות יסוד בכל משטר דמוקרטי. כפועל יוצא מכך, החוק מעניק שורה ארוכה של הגנות מפני תביעות לשון הרע (כגון פרסום של אמת בפני קהל רלוונטי במקרה שקיים עניין ציבורי בדבר המפורסם, פרסומים שנעשו בתום לב כגון הבעת דעה על עניין מסויים או פרסום של ביקורת לגיטימית ועוד).

לא משנה אם נפגעת מפרסום שנעשה בבווטסאפ, או אם תבעו אותך בגלל דבר שאתה עצמך פרסמת בווטסאפ, לנו המומחיות והניסיון בייצג תובעים ונתבעים בתביעות לשון הרע והוצאת דיבה.