גולדשטיין ושות' משרד עורכי דין

[email protected]

פירוק שותפות עסקית

פירוק שותפות עסקית

שותפות ידועה כאחת מצורות ההתאגדות הפופולריוֹת בעולם העסקי, וטומנת בחובּה יתרונות רבים. בשותפות כמה אנשים חוברים יחד כדי לנהל עסק במטרה לגרוף רווחים ולחלקם ביניהם. ההבדל העיקרי בין שותפות לחברה הוא בהיבט החבות המשפטית: בעוד שחברה היא אישיות משפטית נפרדת מבחינת החוק, חברי השותפות חבים באופן אישי לעסק המשותף. זאת אלא אם מדובר בשותפות מוגבלת המגבילה את החבות האישית לפי מידת ההשקעה הכספית של שותף בשותפות. במשפט הישראלי, דבר החוק אשר מסדיר היבטים מרכזיים בהקמתה של שותפות, חייה ופירוקה הוא פקודת השותפויות [נוסח חדש], תשל"ה-1975.

לעיתים שותפות עשויה לעלות על שִׂרטון, מסיבות שונות. עומדים בצומת של קבלת החלטה בעניין פירוק שותפות? מומלץ שתקראו את המדריך שלפניכם:

סוגי פירוק וטעמים אפשריים לפירוק שותפות

מגוון סיבות עשויות להוביל לפירוק שותפות. חלקן נובעות מאירועים שליליים בחייה של השותפות, דוגמת הפסדי כספים או מחלוקות עקרוניות בין השותפים המביאות אותם למסקנה שיש להפריד כוחות ולפנות איש לדרכו. במקרים אחרים מדובר בשותפות שהוקמה למטרה מסוימת או לזמן קצוב, וכאשר היעד התתממש או הזמן חלף השותפות מפורקת מתוך הבנה וידיעה מוקדמת שכך יִקְרה.

פקודת השותפויות מבחינה בין פירוק בהסכמה לפירוק שלא בהסכמה. פירוק בהסכמה רלוונטי לשותפויות שהוקמו לזמן קצוב או כאשר מתקיימות נסיבות דוגמת חובות כספיים שאליהם נקלעה השותפות, הידרדרות למצב פשיטת רגל, מוות של אחד השותפים ועוד.

פירוק שלא בהסכמה מבוצע על-ידי בית המשפט המחוזי או במסגרת הליכי גישור או בוררות. פירוק מסוג זה הוא לפי בקשה שמגיש אחד השותפים. עם הטעמים לפירוק מסוג זה נמנים: הפרת הסכם השותפות; מחלוקות בין השותפים לגבי שליטה, ניהול הפעילות העסקית והובלתה או מאבקים כספיים; תרחישים כלכליים שונים לרבות שעבוד כאשר אחד השותפים משעבד את חלקו כדי להחזיר חוב פרטי שלו; התנהגות של אחד השותפים הפוגעת בהתנהלות השותפות או אובדן כשירוּת של אחד השותפים (שתי עילות אלה הן על פי צו בית משפט); תביעת צד ג לפירוק השותפות, למשל אחד הנושים.

מבחינת אופן הפירוק אפשר לפרק באמצעות הסכם שנערך לעניין זה, בין באופן ייעודי לאחר קבלת ההחלטה על הפירוק בין כחלק מהסכם הקמת השותפות שהתייחס לאפשרות עתידית זו. בהיעדר הסכם ייערך הפירוק לפי הוראות פקודת השותפויות. ככלל, ההסכם, אם קיים, גובר על הפקודה גם אם הוראותיו סוטות מהכתוב בה.

שלבים בפירוק שותפות

 במסגרת הליך זה ישנם שלבים עיקריים המשותפים לכל הפירוקים:

1. הסדרת חובות – סילוק החובות הקיימים. על פי רוב, החובות לנושים השונים משולמים מתוך קופת השותפות.
2. החזר הלוואות והתחייבויות – סיכום לגבי החזר ההלוואות שנתן כל שותף לצורך הקמת השותפות.
3. הפסקת הפעילות העסקית של השותפות.
4. סגירת תיקים ברשויות השונות – לרבות ביטוח לאומי, מע"מ ומס הכנסה.
5. חלוקת כספים נותרים – לאחר שהחובות הוסדרו, ההלוואות הוחזרו והובאו בחשבון גם הוצאות פירוק במסגרת ההליך (עבור סיוע משפטי, התנהלות מול רשויות וכד'), יתחלקו השותפים ביתרת הכספים לפי חלקם היחסי בשותפות.
6. דיווח לרשם השותפויות לגבי פירוק השותפות – לרבות הסדרת נושאים פרוצדורליים.

חשיבות פנייה לעורך דין מומחה בדיני שותפויות

פירוק שותפות הוא הליך מורכב ולעיתים אף רצוף קשיים אובייקטיביים וסובייקטיביים, אשר מצריך  הבנה בתחומי המשפט והמסחר גם יחד. לפיכך מומלץ להיוועץ בעורך-דין מומחה בתחום אשר יבחן את נסיבות המקרה וימליץ על הדרך הראויה לביצוע הפירוק. עורך-דין מומחה בשותפויות יסייע בניהול משא ומתן בין הצדדים; התגברות על הסכסוכים שהתגלעו בין השותפים; ניסוח הסכם לפירוק; הסדר חובות השותפות וכד'.

עומדים לפני פירוק שותפות?  אל תקבלו החלטה לפני שתיוועצו עם מומחה.
משרדנו הוא הכתובת שלכם.
התקשרו עכשיו: 054-8302607