גולדשטיין ושות' משרד עורכי דין

[email protected]

רישוי עסקים

רישוי עסקים

רישוי עסק הוא תהליך בירוקרטי אשר במסגרתו יזם המבקש לפתוח עסק חדש מתבקש לעמוד בשׁוּרָה של אישורים והיתרים. הגורם אשר קובע את המדיניות בתחום זה ומחליט על התנאים והדרישות שבהם יש לעמוד הוא משרד הפנים, באמצעות הרשויות המקומיות בארץ. בתחום זה יֶשְׁנָהּ חשיבות רבה לקבלת ייעוץ משפטי הואיל ומדובר בתהליך ארוך ומתיש, אשר נדרשים לו ידע, מומחיוּת וניסיון. דבר החוק המרכזי בתחום זה הוא חוק רישוי עסקים, תשכ"ח-1968 (להלן: "החוק"). לצידו הותקנו תקנות בהיבטים שונים, דוגמת תקנות משרד הבריאות. תכליתו המרכזית של החוק היא להבטיח שמירה על מִנְהָל תקין ועל סדר ציבורי באמצעות קיום פיקוח על עסקים.  דבר חקיקה מנחה נוסף בתחום הוא צו לרישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), תשנ"ח-1995 ולצידו חוקי עזר שכֹּל רשות מקומית מחוקקת עבור שִׁטְחָהּ.  

רישוי עסקים בתחום המסעדנות

במסגרת ההליך של רישוי עסק בתחום המסעדנות יש לערוך בדיקות מקדימות מקיפות. בין השאר יש לוודא: התאמה בין מיקום העסק ובין מפת אזורי הבילוי בעיר או ביישוב המיועדים (בהיבט שעות הפעילוּת); קיום חריגוֹת בנייה למול תוכנית הבנייה המאושרת; אם אפשר להקים את העסק המתוכנן ולנהלו בנכס ובאזור המיועדים (בדיקת ייעוד השטח, אזור תעשייה וכד'); השגת אישור לשימוש חורג להיתר בנייה, במידת הצורך; השגת היתרי בנייה עבור מתקנים המשמשים את המסעדה או את בית הקפה (בתי קירור, ארובה וכד').

לבקשה לרישיון עסק יש לצרף מסמכים ונספחים שונים (תלוי בסוג העסק) בהם: תוכנית עסק מפורטת המתייחסת למכלול ההיבטים ההנדסיים והסניטריים בצירוף תרשימים ותוכניות נדרשים לרבות אישור בטיחות חתום
על-ידי מהנדס בטיחות. במסגרת רישוי עסקי יש להקפיד על עמידה בדרישות המפורטות על-ידי כל רשות מקומית לגבי סוג החומרים שמהם ייבנה בית העסק; מידות; שטחים וגבהים; הגנה על המזון וקירורו; הנחיות לגבי שירותים, שירותי נכים וגישה בכלל לבעלי מוגבלויות; הנחיות לגבי הובלת המזון ותחזוקת המטבח; התקנת מערכות לשמירה על איכות הסביבה והאוויר; איכות מי השתייה; איסוף פסולת; מניעת רעש; טיפול במזון – הובלה, החזקה ואחסון; היגיינת העובדים ואף הנחיות בקשר לעיצוב המקום והצבת פרגודים בחורף.

פעילוּת ללא רישיון עסקי או בחריגה ממנו

החוק קובע כי החובה להשגת רישיון עסק חלה על בעל העסק, וכי האחריות תוטל על בעלי העסק ומנהלו של העסק באופן פעיל ועל כל בעל שליטה בעסק, אשר כל אחד מהם יישא בתוצאות הפעלת עסק ללא רישיון או בחריגה מתנאי הרישיון שניתן.

הסנקציות שלהן חשופים הגורמים הנ"ל הן במישור הפלילי והמנהלי לרבות קנסים כספיים גבוהים או עונש מאסר של עד שנה וחצי. חמוּרה לא פחות היא הפגיעה התדמיתית אשר נגרמת לבעל עסק
שפעל ללא רישיון או בחריגה ממנו בפרט כאשר נגרם נזק בטיחותי או תברואתי ככל שמדובר בתחום המסעדנות. הנזק שנגרם לבעלי המקום עקב חוות דעת שלילית בקֶרֶב לקוחות קיימים ופוטנציאליים הוא גבוה, וכזה שקשה להתגבר עליו בקלות.

חשיבות קבלת ייעוץ משפטי בתחום

עורך דין המתמחה ברישוי עסקים יקל עליכם את ההתנהלות מול הגופים השונים, ועשוי לקצֵּר את זמן הטיפול בבקשה שֶׁכֵּן הוא בקי במערכת הדינים בתחום זה ומכיר היטב את הדרישות. נוסף על כך עורך הדין עומד בקשר עם אנשי מקצוע מנוסים כמו מהנדסים או קציני בטיחות מזון שתזדקקו לחוות דעותיהם ובדיקותיהם לצורך השגת הרישיון הנכסף. עורכי הדין במשרדנו  כמו גם היועצים החיצוניים אשר בקשר עם משרדנו, מקצועיים ומנוסים בתחום רישוי עסקים. הליווי המשפטי שאנו מציעים מייעל את ההליך ויביא לסיומו באופן מהיר ולשביעות רצונכם.

מבקשים להשיג רישיון לעסק? פנו אלינו וחסכו זמן וטרחה מיותרת!

משרדנו עומד לשירותכם: 054-8302607