Sample

עובדים זרים

עובדים זרים

העסקת עובדים זרים שווה עבירה פלילית.

העסקת עובדים זרים היא מתכונת מקובלת במגוון ענפים במשק, וענף המסעדנות בכללם. תחום זה מתפרשׂ על שני היבטים:  זכאות להעסקת עובד זר וזכויותיו התעסוקתיות של עובד זר.
באשר לזכאות – לפי החוק, מעסיקים בענפים שונים במשק רשאים לקבל היתר להעסקת עובד זר, או למכסוֹת הַעֲסָקָה שאותן מקציבים משרד הכלכלה ורשות האוכלוסין וההגירה.
באשר לזכויות – עובדים זרים זכאים לתנאי העסקה שמהם נהנים כלל העובדים במשק הישראלי, הקפדה של המעסיקים על נהלים הקבועים בחוק לצד זכויות ייחודיוֹת. אי עמידה בחובות אשר חלות על מעביד המעסיק עובדים זרים עולה כדי עבירה פלילית שהעונש בגינהּ הוא מאסר וקנס כספי גבוה.

אם אתם מסעדנים המעסיקים עובדים זרים חשוב שתדעו מהן זכויותיהם כדי למנוע אפשרות של הגשת תביעה עתידית נגדכם. בתחום זה מומלץ להסתייע בשירותיו של עורך דין מקצועי לדיני עבודה, המתמחה בדינים ובהוראות החוק הייחודיות אשר חלות על העסקת עובד זר.רה  העו וקנס של עשרות אלפי שקלים לחתום עימו על הדף המפרט את זכויותיו וחובותיו"חקיקה ונהלים" המשך

זכויות עובדים זרים

ככלל, לפני תחילת העסקת עובד זר יש לחתום עימו על הסכם עבודה המפרט את זכויותיו וחובותיו. הזכאות ניתנת לעובדים זרים המועסקים בישראל ולמבקשי מקלט אשר עובדים בישראל. עובד זר זכאי בין השאר ליהנות מקבלת זכויות תעסוקתיות דוגמת שכר על כלל רכיביו, חופשה שנתית, ימי שבתון, פיצויי פיטורים, ביטוח פנסיוני ועוד. להלן פירוט עיקרי הזכויות:

שכר (על כלל רכיביו) – בדומה לעובדים אחרים במשק, לעובד הזר ישולם שכר חודשי עבור עבודתו בחודש הקודם. השכר חייב להיות לכל הפחות שכר מינימום.  דמי הבראה – ישולמו לעובד שסיים לכל הפחות שנת עבודה אחת, לפי הוותק שלו במקום העבודה, כקבוע בחוק.  החזר נסיעות – ישולם בנוסף על שכר העבודה, עבור נסיעות הלוך וחזור אל מקום העבודה וממנו. כמו כן נהוג תשלום עבור שעות נוספות שביצע העובד הזר. מהשכר המשולם המעביד רשאי לנכות תשלומים על פי חוק כמו ביטוח לאומי ומס הכנסה, ביטוח רפואי ומגורים הולמים. סך הניכויים לא יעלה על רבע משכרו של העובד, והתנאי לביצוע הניכוי הוא שהעובד נתן את הסכמתו לניכויים מראש ובכתב.

ביטוח לאומי – החוק קובע כי עובדים זרים יבוטחו בביטוח הלאומי, וכי על המעביד להפרישׁ תשלומים לטובת ביטוח לאומי עבור כל עובד זר שהוא מעסיק.

הודעה מוקדמת לפני פיטורים – מעסיק שמבקש לפטר עובד זר חייב לתת לו הודעה מוקדמת, לפי פרקי הזמן הקבועים בחוק בהתאם לוותק שצבר העובד במקום עבודתו.

פיצויי פיטורים – כמו כל עובד בענף אחר במשק הישראלי, גם עובד זר אשר עבד מעל שנה במקום עבודתו זכאי לקבלת פיצויי פיטורים. גובהם של הפיצויים יהיה בשיעור שכר חודש אחד עבור כל שנת עבודה. עובד זר אשר מעסיקו נפטר או פשט את הרגל זכאי אף הוא לקבלת פיצויי פיטורים.

הפרשות לפנסיה – צו הרחבה בתחום הביטוח הפנסיוני, שנכנס לתוקף לפני כעשור, קובע כי כל עובד זר בישראל זכאי להפרשה חודשית ממעסיקו עבור פנסיה ופיצויי פיטורים, בשיעור הנהוג כלפי עובדים ישראלים. הקרן שאליה יועברו ההפרשות עבור עובד זר היא קרן שאינה פנסיונית, כדי שיוכלו לפדות את הסכום שנצבר בה בסיום העסקתם בישראל. כמו כן על המעסיק לשלם לעובד הזר את רכיב הפיצויים שלא הופקד לביטוח הפנסיוני.

זכויות תעסוקתיות ייחודיוֹת לעובד זר

נוסף על הזכויות התעסוקתיות לעיל, שמהן נהנים עובדים בכל ענפי המשק בישראל, המעסיק עובד זר מחויב לדאוג עבורו לאלה:

מגורים הולמים – על המעסיק להבטיח כי העובד הזר זוֹכה למגורים הולמים במשך כל תקופת העסקתו ועד שבוע לאחר סיום עבודתו.

ביטוח רפואי – המעסיק ידאג לביטוח רפואי לעובד הזר עבור כל משך עבודתו. הביטוח ייעשה אצל  מבטח בעל רישיון בתוקף, והפוליסה תכלול סעיפים מסוימים הקבועים בחוק. חלה על המעסיק חובה למסור לעובד העתק מהפוליסה, כתוב בשפה שהעובד הזר מבין.

התקשרות בהסכם עבודה – המעסיק עובד זר חייב להתקשר עמו בחוזה עבודה מפורט שבו מצוינים כלל תנאי העסקתו של העובד.

ענישה בגין אי מתן זכויות תעסוקתיות לעובד זר

מעסיק אשר אינו מקיים את חובותיו התעסוקתיות כלפי העובד הזר המועסק אצלו עובר על החוק וצפוי לקבל קנס מנהלי בגין כל הפרה. על הפרת הזכויות של מגורים הולמים, ביטוח רפואי וניכוי משכר אפשר לגזור על המעסיק שנת מאסר או קנס כספי מעל 100,000 ש"ח בגין כל עבירה. העובד זכאי להגיש תלונה בגין הפרת איזו מזכויותיו, ובמקרה זה אין לפגוע בתנאי עבודתו של העובד או בשכרו, ואסור לפטרו. אם התלונה תתברר כנכונה, המעסיק יהיה צפוי לקבלת קנס בהיקף  של עשרות אלפי שקלים.

העירנות הנדרשת מצד המעסיק היא גבוהה:  פסק דין משנת 2015 שניתן בבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב-יפו, דן בהעסקת עובד זר מגאנה, ללא היתר, במסעדה, בשטיפת כלים וסידור שולחנות. בית המשפט פסק כי המעסיק שעשה זאת אשם אף אם לא בדק באופן יזום לגבי קיומה של אשְׁרַת עבודה, כלומר עצם את עיניו. לפיכך, טרם העסקת עובד זר בתחום המסעדנות ובכלל, חשוב להתייעץ עם עורך-דין מנוסה ומקצועי בתחום. עורך הדין ילווה אתכם במהלך ההעסקה ובסיום תקופת ההעסקה, בהגיע ההתקשרות החוזית לסיומה.

חשיבות קבלת ייעוץ משפטי

כפי שאפשר לראות, החוק הישראלי מעניק הגנה נרחבת לזכויותיהם של עובדים זרים, ומערכת המשפט מקפידה לשמור עליה. טרם העסקת עובד זר חשוב לפנות לעורך-דין מתחום דיני עבודה המתמחה בדיני העסקת עובדים זרים. עורך הדין יסביר לכם על מכלול הזכויות שעל המעסיק להבטיח כי העובד הזר מקבל, זכויות עובדים רגילות וזכויות ייחודיות המוקנות לעובדים זרים. בשלב הבא יסייע עורך הדין בניסוח הסכם התקשרות מקיף עם העובד הזר, אשר יתייחס בפירוט לזכויות העובד ובד בבד יגן על האינטרסים של המעביד. הסכם מפורט ויסודי יצמצם או ימנע לחלוטין תרחיש עתידי של הגשת תביעה נגד המעסיק. היה ועובד זר שהועסק אצלכם הגיש נגדכם תביעה, עורך הדין ילווה אתכם לאורך ההליך המשפטי, ייצג בפני הערכאות ויפעל להפחתת הפיצוי הכספי שיוטל עליכם  או יביא לביטולו.

עורכי הדין במשרדנו מומחים בייעוץ ובליווי משפטי
בתחום העסקת עובדים זרים

פנו אלינו ונצייד אתכם בכל מה שחשוב לדעת: 03-6735811
 

יש בבעלותך מסעדה, בית קפה?
התקשר עכשיו 03-6735811, או השאר פרטים כאן