Sample

העסקת מלצרים

העסקת מלצרים

בישראל מלצרות היא תחום אשר מיוחס בעיקר לצעירים. מדובר בעבודה המאפשרת גמישוּת בשעות המשמרות והכנסה גבוהה מהתשׁרים (טיפים) שמשלמים הלקוחות. לכן אפשר למצוא בין המלצרים תיכוניסיטים, חיילים משוחררים וסטודנטים. הבעייתיוּת מבחינת המעסיק היא שקשה למצוא עובדים בגירים לטווח ארוך, והמעסיקים נאלצים להסתפק באוכלוסיות צעירות, שהן בדרך כלל כוח אדם מתחלף. ברבות השנים הרושם שנוצר בציבור ובמערכת המשפט הוא שתחום המלצרות היה לפרוּץ ובלתי מוסדר. בתי הדין לעבודה, שאליהם מוגשות עיקר התביעות של מלצרים בגין קיפוח זכויותיהם התעסוקתיות, בוחנים בקפידה את התנהלותו של המעביד, ואם הפר את אחת הזכויות שעליו להעניק למלצר המועסק אצלו או לא עמד בה.

היות שכמסעדנים אתם חשופים להגשת תביעות מצד מלצרים שפוטרו, התפטרו ואף כאלה שסיימו עבודתם אצלכם בתום התקופה שנקבעה במקור, חשוב לקבל ייעוץ משפטי מקדים. עורך דין מהתחום יכיר לכם את מגוון הזכויות שעליכם להבטיח למלצר המועסק אצלכם, ויסייע בעריכת חוזה הַעֲסָקָה מוקפד ומקיף אשר יגן עליכם במקרה של תביעה או דרישה עתידית.

זכויות תעסוקתיות של מלצרים

חוק הגנת השכר, תשי"ח-1958 (להלן: החוק) קובע כי על המעביד חלה חובה לשלם לעובד שכר מינימום ולהעניק לו זכויות סוציאליות נלוות. אלה הזכויות שעליכם לוודא כי אתם מעניקים למלצרים שמועסקים אצלכם:

  • שכר – מתחלק לכמה סוגים. שכר רגיל: עבור העבודה שמלצרים מבצעים. בפסיקה נקבע כי טיפים המשולמים ישירות מהלקוח או מקופת טיפים אחת אינם נכללים במסגרת שכר העבודה שעל המעסיק לשלם. כך או אחרת, המעסיק מחויב בתשלום שכר מינימום כחוק. במקרה שהטיפים משולמים למעסיק ובהמשך ניתנים לעובד, הם עשויים להיות מֻכָּרִים כחלק מתשלום השכר לעובד, ובלבד שלא יפחתו משכר המינימום. המעסיקים מחויבים לשלם שכר מלא עבור המשמרת, כפי שנקבעה בסידור העבודה, זאת אף אם המעסיק ביטל את המשמרת או קיצר אותה. שכר עבור עבודה בשישי-שבת – כל עובד המועסק בסוף השבוע או בימי חג זכאי על פי חוק לקבל ממעבידו תוספת שכר עבור שעות העסקה אלה, בשיעור של 150%.
  • שכר התלמדוּת – לפי החוק עובד זכאי לקבלת שכר בגין תקופת התלמדותו בעבודה, זאת אף אם לא התקבל לעבודה לאחר ההתלמדות.   
  • דמי הבראה – לאחר שמלאה לעובד שנה במקום עבודתו הוא זכאי לקבלת דמי הבראה אחת לשנה.
  • דמי נסיעות –  זוהי זכות יסודית הקבועה בחוק, ולפיה כל עובד זכאי לקבל תשלום עבור נסיעותיו למקום העבודה. אם המעסיק לא שילם לעובד סכום זה, יחוייב המעביד להחזיר לעובד את הסכום שלו הוא זכאי, וזאת עבור כל משך עבודתו, באופן רטרואקטיבי.
  • דמי חג – עובד יומי זכאי לקבלת תשלום עבור 9 ימי חג לאורך השנה, אם לא עבד בימי חג אלה. אם עבד בהם זכאי לקבלת 150% מהשכר.
  • עבודה בשעות נוספות – לפי החוק מלצרים נדרשים לעבוד שמונה שעות בכל משמרת. כל זמן שהוא מעבר לכך יְזַכֶּה בקבלת תגמול עבור שעות נוספות. השכר עבור שעתיים נוספות ראשונות יהיה 125% משכר שעת עבודה רגילה, ומהשעה השלישית והלאה יהיו זכאים לקבלת שכר בשיעור של 150% משכר שעת עבודה.
  • ימי חופש – כל עובד זכאי לקבלת מכסת ימי חופשה כחוק, ובסיום תקופת העסקתו רשאי לפדות בכסף את יתרת ימי החופשה שנותרו לזכותו.
  • הפרשה לפנסיה – לאחר רצף העסקה של שישה חודשים המעסיק מחויב להפריש כספים לקרן הפנסיה עבור מלצריות מעל גיל 20 ומלצרים מעל גיל 21.
  • פיצויי פיטורים – עובד שפוטר על-ידי המעסיק או התפטר זכאי לקבלת פיצויי פיטורים שיחושבו באחד משני אופנים אלה: 1. סך הטיפים שקיבל במהלך עבודתו – אם הדבר בר-כימות, או לפי שכר מינימום – אם הטיפים אינם ניתנים לכימות. במקרה זה החישוב ייעשה לפי שכר מינימום, כקבוע בחוק.
  • התפטרות בדין מפוטר–  בדומה לזכויות עובדים אחרים מלצר יכול להתפטר ושתקום לו זכאות לקבלת פיצויי פיטורים, אם חלה הרעה בתנאי העסקתו או שנאלץ להתפטר בנסיבות  המצדיקות פיטורים בדין מפוטר. חשוב לציין כי למלצרים סיכוי גבוה לזכות בפיצויים במקרה זה.

עוד חשוב לדעת כי עובדי אולמות וגני אירועים זכאים לקבלת זכויות של עובדים שכירים, ונוסף על כך לזכויות ייחודיות מתוקף צו הרחבה ייחודי לאולמות וגני אירועים, המגדיר זכויות נוספות.

חוק המלצרים

השנה התקבלה בבית הדין הארצי לעבודה הלכה תקדימית אשר מבהירה את העמימוּת המשפטית שהייתה קיימת בעניין התייחסות לטיפים למלצרים. השופט הפורש יגאל פליטמן קבע כי טיפים יוכרו כשכר עבודה. הלכה זו הופכת את ההלכה שהייתה נהוגה עד כה. לתשומת ליבכם ולהיערכותכם – נקבע כי מינואר 2019 ייכנס לתוקף החוק שלפיו כל טיפ כספי ייחשב כהכנסה של המסעדה. כך גם לגבי טיפ ששולם ישירות למלצר ולא עבר דרך קופת העסק, אשר יוכר אף הוא כשכר.

חשיבות קבלת ייעוץ משפטי

מסעדנים שמעסיקים מלצרים חשופים להגשת תביעות, אשר הפיצוי שייפסק בעדן עשוי להגיע לסכומים גבוהים ביותר. כדי שלא תמצאו עצמכם משלמים פיצויים משמעותיים או פיצויים בכלל, חשוב שתהיו מעודכנים בזכויות העבודה של המלצרים שאתם מעסיקים, ותבטיחו שהם מקבלים אותן כבר מתחילת ההעסקה אצלכם, למניעת טענות עתידיות. ברציונאל זה, את חוזה ההעסקה מול המלצר חשוב שתנסחו יחד עם עורך דין מומחה בתחום דיני עבודה ובזכויות מלצרים בפרט. רק עורך דין כזה יבטיח שתערכו חוזה מקיף ומפורט אשר יגן עליכם מפני תביעות עתידיות של מלצר שסיים את עבודתו אצלכם בנסיבות כאלה ואחרות. אם הוגשה נגדכם תביעה עורך דין מהתחום יגן על זכויותיכם כמעסיקים במסגרת ההתנהלות המשפטית מול המלצר התובע, וידאג להפחתת הפיצוי שייפסק. עורכי הדין במשרד עו"ד אבירם גולדשטיין מומחים ובעלי ניסיון בתחום, ייעצו לכם בכל הנוגע לתנאי העסקה של עובדים בענף המלצרות, ושמירה על זכויותיהם תוך הגנה על האינטרסים שלכם כמעביד.

מעסיקים מלצרים? חשוב שתגנו על עצמכם מפני תביעות עתידיות!

לייעוץ משפטי בנושא העסקת מלצרים ולהגנה על זכויותיך, התקשר/י: 03-6735811

יש בבעלותך מסעדה, בית קפה?
התקשר עכשיו 03-6735811, או השאר פרטים כאן