Sample

איסור יציאה מהארץ

איסור יציאה מהארץ

אתה מעוניין להתחיל שיקום כלכלי במסגרת הליך חדלות פירעון אבל חושש מצו עיכוב יציאה מהארץ? כלל ידוע הוא כי הליך החדלות פירעון לרוב הוא לא הליך קצר והוא יכול להתקיים מספר שנים. לכן חייבים רבים חוששים כי הם לא יוכלו לצאת מהארץ שנים ארוכות למשל לפגוש בני משפחה המתגוררים בחו"ל. ישנם גם חייבים אשר יש ביכולתם להתפרנס בחו"ל בסכומים משמעותיים ובעצם כניסתם להליך חדלות הפירעון תמנע מהם אפשרות זו לתקופה ארוכה. למעשה עם קבלת צו חדלות פירעון מוטל על החייב צו עיכוב יציאה מן הארץ, והגבלה על הוצאת ו/או החזקת דרכון ישראלי. הגבלות אלה נועדו על מנת להבטיח את קיומו של הליך החדלות פירעון ואת סיכוי הצלחתו בעצם השארת החייב בישראל. מצד אחד צו עיכוב ההליכים הגורף במסגרת הליך החדלות פירעון מעניק לחייב אויר לנשימה ושקט נפשי מאחר שהחייב יודע כי החל מרגע זה הנושים לא יפעלו נגדו שלא במסגרת תיק החדלות פירעון ולא יפתחו נגדו תיקי הוצאה לפועל חדשים, ולכן מצד שני לצורך איזון הגנה זו מוטלות על החייב מספר הגבלות להבטחת הצלחת ההליך. עם זאת משרדינו מנוסה בהסרת מגבלות אלה באופן זמני ואנו נפעל על מנת לאפשר לחייב במקרים מסוימים לצאת מן הארץ לצורך ביצוע עבודה ואפילו לצורך ביקור משפחה וחברים או חופשה.     

להתייעצות ופנייה בכל נושא הקשור לעסק שלכם, התקשרו עכשיו 03-300-8778, או השאירו פרטים כאן