גולדשטיין ושות' משרד עורכי דין

[email protected]

הקפאת הליכים

הקפאת הליכים

לידיעתך חייב המתנהל בתום לב ובשיתוף פעולה במסגרת הליך חדלות הפירעון נהנה מהגנה הכוללת עיכוב הליכים גורף לאורך כל ההליך. ככלל כל ההליכים המשפטיים (האזרחיים) נגד החייב מוקפאים לרבות הליכי גבייה בהוצאה לפועל. גם הליכי גביית חוב אשר אינם חוסים במסגרת הליכי החדלות פירעון כגון קנסות מדינה, אינם ניתנים לגבייה בזמן קיום ההליך. בנוסף נושה חדש לא יוכל לפתוח ולנהל נגדך בהליכים משפטיים חדשים בגין חובות חדשים, זאת מבלי לקבל את אישורו המפורש של תיק החדלות פירעון. יתרה מכך, גם אם תתאפשר קיומה של הגשת תביעה כספית חדשה כנגדך, הרי שבסיומה לא יהיה ניתן להגיש את פסה"ד לכשיתקבל לגבייה בהוצאה לפועל, עד אשר יסתיים הליך החדלות פירעון. הגנה גורפת זו מאפשרת למעשה להליך חדלות פירעון להיות הגורם המרכזי והיחידי המרכז תחתיו את כל ההליכים המשפטיים הכלכליים כנגד החייב רכושו ונושיו. בטרם מתן צו החדלות פירעון כל נושה יכל לפעול באופן עצמאי כנגד החייב רכושו וכספו. בטרם עיכוב ההליכים על הנושים היו פועלים בנפרד כנגד החייב ורכושו. החייב היה מתעורר בבוקר עם צווי עיקול בתיבת הדואר, ובערב הוא ובני משפחתו היו "זוכים" לביקור של מעקלים בבית. לכן החל ממתן צו עיכוב ההליכים החייב מוגן לאורך כל ההליך ולא ניתן יהיה לפעול נגדו שלא במסגרת הליכי החדלות פירעון. במידה וקיימים הליכים כנגד החייב ורכושו שלא במסגרת הליכי החדלות פירעון כגון תיקי הוצאה לפועל, מוגשים לתיקים אלה הודעות דחופות על קיומו של צו חדלות פירעון המורה על עיכוב ההליכים הגורף.