גולדשטיין ושות' משרד עורכי דין

[email protected]

עבודה מהבית בקורונה

עבודה מהבית בקורונה

את עובדת מהבית? אתה רוצה לדעת מה הזכויות של עובד מהבית? נכנסתם לסגר ונאלצתם לעבוד מהבית? משבר הקורונה גרם לרבים מעובדי המשק להביא את עבודתם הביתה ולהפוך את הבית למשרד. גם בתקופת הקורונה וגם לפני קיום הסגרים היו עובדים אשר העדיפו לעבוד מהבית ולחסוך הוצאות רבות כגון מטפלת לילדים, דלק, חניה, ולפעמים חיסכון בזמן של עמידה בפקקים. נראה כי מקומות עבודה אשר רוצים לשמור על פעילות עסקית רציפה חייבים להעסיק עובדים מהבית ולו לפחות לפרקי זמן קצובים מאחר שלא ניתן לדעת מתי יסתיימו תקופות הסגרים. ראשית לא כל עובד יכול לעבוד מהבית ולא כל מעסיק מוכן לכך. על מנת שהעובד יוכל לעבוד מהבית באופן מפורש החל מיום בשבוע ועד לתקופות ארוכות על המעסיק שלו לאשר זאת מראש ובכתב, ואנו נבחן האם נשמרות זכויותיו של העובד במסגרת יחסי עובד- מעביד מול המעסיק בהתאם לדין. אנו נמליץ להסדיר בהסכם העסקה את מספר הימים שבהם העובד יכול או נדרש לעבוד מהבית ובאיזה ימים הוא כן נדרש להגיע למקום העבודה. בנוסף נמליץ למי שעובד או מעסיק עובד באופן קבוע מהבית או לפרק זמן ארוך להסדיר בכתב במסגרת הסכם העסקה האם המעסיק משתתף בכל ההוצאות שהעובד מבצע בבית לצורך ביצוע עבודתו כפי שהוא נדרש. למשל הוצאות כגון: חשמל, טלפון, פקס', מדפסת. הוצאות נסיעות ואירוח לקוחות וכו', וכל הוצאה אחרת שהעובד נדרש בה ואשר היא חלק בלתי נפרד לצורך ביצוע עבודתו, ושהוא אינו מקבל עבורה תשלום מראש. לשם כך מומלץ לסכם ולתעד בכתב כל הוצאה שביצע העובד בבית על מנת למנוע אי הבנות מול המעסיק בהמשך.