גולדשטיין ושות' משרד עורכי דין

[email protected]

קבלן כוח אדם \ שירות

קבלן כוח אדם \ שירות

קבלן כח אדם וקבלן שירות

על פי החוק, העסקה של עובדי קבלן חייבת להיעשות באמצעות קבלן כח אדם או קבלן שירות אשר קיבלו רישיון מאת משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.

מה ההבדל ביניהם?

חוק העסקת עובדים באמצעות קבלני כוח, תשנ"ו-1996 (להלן: "החוק") מגדיר מיהו "קבלן כוח אדם" – קבלן כוח אדם הינו מי שעוסק במתן שירותים של כוח אדם של עובדיו לצורך עבודה אצל זולתו. נשמע פשוט, אך לא תמיד כך. האבחנה יכולה להיות חמקמקה, ויש לא מעט מקרים בהם יש קושי לזהות האם מדובר בקבלן כח אדם או קבלן שירות.

בית הדין הארצי לעבודה נדרש לסוגיה זו, וקבע מספר מבחני עזר להבחנה בין קבלן כח אדם לבין קבלן שירות:

1. היכן מתבצעת העבודה – נתון זה אינו מעיד בהכרח על התקשרות עם "קבלן כח אדם" או "קבלן שירות", משום שבדרך כלל העבודה תתבצע בחצרי המעסיק.
נקבע כי משמעותה של "אספקת שירותים" (ע"י קבלן שירות) היא, הוצאת פונקציות שלמות מן הארגון/העסק וזאת במובחן מאספקת שירותי כח אדם. לדוגמא – קבלן המספר שירותי אבטחה לארגון מסוים, במקרים אלו עובדי האבטחה של הקבלן, עובדים למעשה בחצרי הארגון, אך, לא מתקיימים יחסי עובד-מעביד בין עובדי האבטחה לבין הארגון בו הם מוצבים.
2. פיקוח על העובדים – גם נתון זה אינו מעיד בהכרח  על אופי ההתקשרות.
במקרים בהם העבודה מבוצעת בחצרי הארגון, ולארגון יש פיקוח על אותם עובדים, הנטייה תהיה לראות בקבלן, קבלן כח אדם.
3. האם ההתקשרות בין הקבלן למזמין היא לצורך אספקת שירות מסוים או לצורך אספקת כח אדם – יהיה ניתן ללמוד על כך באמצעות החוזה שנערך בין השניים. לדוגמא – קבלן מספק "מזכירה זמנית", כלומר, מספק כח אדם, יתכן ויהיה מדובר בקבלן כח אדם.

ניתן להסיק כי:

קבלן כח אדם – מספק למעסיק כוח אדם, לשם ביצוע עבודה שהיא חלק מהפעילות הרגילה של העסק, בדרך כלל מדובר בעובדים זמניים אשר עושים את עבודתם בחצרי המעסיק, והמעסיק עצמו מפקח על עבודתם ונותן להם הוראות. לדוגמא: קבלן כח אדם יספק למשרד פרסום מזכירה לשם מילוי מקום. לאחר 9 חודשים, יהפכו עובדים אלה לעובדי המעסיק.

קבלן שירות – מעניק שירותים מוגמרים, כלומר, מספק למעסיק כוח אדם לשם ביצוע שירותים, שאינם בתחומי הפעילות הרגילה של העסק (מיקור חוץ), תוך שמירת העובדים תחת הקבלן. לדוגמא: שירותי הסעדה, ניקיון, שמירה ואבטחה.

כלומר, ההבחנה בין קבלן שירות לבין העסקה באמצעות קבלן כוח אדם היא בכך שקבלן מספק למעסיק עובדים ולא שירות (או מוצר).

אופן העבודה מול הקבלן

כאשר מעסיק עובד מול קבלן, נוצר משולש יחסים – העובד, הקבלן והמעסיק (מקבל השירות), מערכות יחסים אלו מעוגנת במערכות הסכמים: הסכם ראשון, הסכם עבודה בין העובד לבין הקבלן, וההסכם השני, הסכם בין הקבלן לבין המעסיק (מקבל השירות).
קבלן כח אדם חייב לכרות הסכם עבודה המסדיר את תנאי ההעסקה של העובד, וחובה על הקבלן למסור הסכם זה לעובד, לפני תחילת ההעסקה (למעט אם חל על העובד הסכם קיבוצי המסדיר תנאים אלה).

ארגון או עסק המעוניינים להתקשר עם קבלן כח אדם או קבלן שירות, חייבים להתקשר עם קבלן אשר יש לו רישיון. חובה זו לא חלה על אדם פרטי המזמין שירותים לצרכיו הפרטיים.
קבלת הרישיון הינו תהליך שנעשה מול משרד העבודה והרווחה, והוא כולל הכנת מסמכים, בדיקת רקע על מבקש הרישיון ואופן התנהלות מבקש הרישיון מול עובדיו, כלומר, פיקוח על קיום זכויותיהם הסוציאליות של העובדים. מדובר בתהליך היכול לקחת כשלושה חודשים.
כגורם הרתעה, החוק קובע עונש פלילי על מי שפועל כקבלן ללא רישיון, וכן על מי שהזמין שירותים מקבלן שפעל ללא רישיון. מינהל ההסדרה והאכיפה מפקח על חובת הציות לחוק והגשת תביעות הן דבר שבשגרה.

מעוניין להקים חברת ניקיון? חברת כח אדם?

משרדנו מלווה עסקים ויזמים החל מרגע ההקמה ולאורך כל דרכם העסקית, לצוות המשרד ניסיון רב ברישום חברות, הכנת המסמכים הנדרשים לשם הגשת בקשה לקבלת רישיון ליווי וייצוג הלקוח  לאורך כל התהליך מול כל הגורמים הרלוונטים עד לקבלת הרישיון.