גולדשטיין ושות' משרד עורכי דין

[email protected]

הפטר

הפטר

מהו בדיוק ההפטר? וכיצד מקבלים אותו? ככלל חייב אשר עמד בתנאי הליך חדלות הפירעון מתחילתו ועד סופו יהיה זכאי לקבלת הפטר מחובותיו. הפטר הינו צו המאשר מחיקת החובות אשר נכללו  במסגרת הליך החדלות פירעון. בעת הגשת הבקשה למתן צו חדלות פירעון על החייב לציין את כל הנושים שלו ואת כלל החובות אשר יצר עד להגשת הבקשה. לאחר קבלת צו החדלות פירעון החייב פונה לכל הנושים בהודעה על מתן צו החדלות פירעון על מנת לצרפם להליך, ולמנוע הליכים שלא לצורך. בשלב הזה הנושים רשאים להגיש תביעת חוב בתיק החדלות פירעון ולציין בה את גובה החוב שיצר החייב כלפיהם. הנאמן מסכם את כלל החובות, ובמקביל מנסה לאתר כספים ונכסים ע"ש החייב לצורך פדיון החובות במסגרת הסדר עתידי. בהמשך ההליך נקבעת לחייב תכנית פירעון אשר בסיומה יוכל החייב לקבל הפטר סופי מחובותיו, ובכך לפתוח דף חדש. גם לאחר קבלת ההפטר הסופי הלקוח מוזמן להמשיך לקבל ממשרדנו ליווי וייעוץ כלכלי פרטני כיצד לכלכל את צעדיו הראשונית לאחר סופו של הליך החדלות פירעון. מה החייב יכול לעשות בעצמו על מנת לקדם את ההליך באופן המוצלח ביותר? הצלחת ההליך וקבלת ההפטר בזמן הקצר ביותר האפשרי בהתאם לנסיבות ולמקרה תלוייה ברמת שיתוף הפעולה של החייב ומחויבותו להליך לרבות הגשת הדוחות, אי יצירת חובות חדשים, ועמידה בצו התשלומים. משרדנו יעזור ויתמוך בחייב בכל צעד עד לקבלת ההפטר הסופי.