גולדשטיין ושות' משרד עורכי דין

[email protected]

חברות

נגרם לך נזק קטן אשר מתאים בהיקפו לבית המשפט לתביעות קטנות, אך מסתבר כי נזק זה נגרם לאנשים נוספים?

גילית כי הינך למעשה חלק מקבוצה גדולה יותר של אנשים שנפגעו מאותו עניין?

במקרה זה, צרת רבים עשויה להתגלות כחצי נחמה. ייתכן שהמקרה שאירע לך מתאים לדיון במסגרת תביעה ייצוגית.

לפי חוק תובענות ייצוגיות, תשס”ו-2006, על מנת להגיש תביעה מסוג זה נדרש תובע ייצוגי אחד, שלעיתים אם בוחנים את הנזק האישי שנגרם לו, הרי שמדובר בסכום שבמקרה רגיל אולי אפילו לא היה מצדיק הגשה של תביעה קטנה, אולם במקרה שנזק הקטן יחסית שנגרם לו היה מנת חלקם של אנשים נוספים. הנזק המִצְרפי שנגרם לקבוצה עשוי להסתכם במיליוני ואף מאות מיליוני שקלים.

הנסיבות שבהן מתאים להגיש תובענה ייצוגית הן רבות ומגוונות, למשל: תאגיד המפר חיקוק כלשהו, רשות אשר גובה אגרות או מסים ביתר, אי סימון נכון של מוצרים, כיתוב כוזב על גבי מוצר, אי התאמה בין מוצר לבין המוצג על אריזתו; קיום מפגע סביבתי  גביית כספים או עמלות שלא כדין, הטעייה מכוונת של צרכנים, או טעות הגורמת נזקים כלשהם לצרכן הקטן. כל אלו עשויים להוליד תובענה ייצוגית בהיקף של מיליוני שקלים.

התובע בתובענה הייצוגית, אינו נדרש "לאסוף" את כל קבוצת הנפגעים ביחס לעילה נשוא התובענה, ודי בכך שיוכיח לבית המשפט כי אותה עוולה שנעשתה לו נעשתה גם ליתר הציבור אותו הגדיר כקבוצה המיוצגת.

באשר לתובע הייצוגי, החוק קובע כי הוא פטור מתשלום שכר טרחת עורך דין. שכר הטרחה עבור הייצוג נקבע על-ידי בית המשפט, והוא משולם לעורך הדין על-ידי הצד הנתבע.
יתרה מזו, התובע הייצוגי זכאי לקבל גמול כספי מיוחד בגין הגשת התביעה, זאת בנוסף על הפיצוי הכספי שייפסק לכלל חברי בקבוצה המיוצגת.

בתי המשפט נוהגים לפסוק סכומים נכבדים כגמול לתובע המייצג, באופן שאינו משקף את נזקו בפועל, ואף גבוה פי כמה וכמה מהנזק האישי שנגרם לו. לכן הסכום אותו מקבל התובע הייצוגי נקרא "גמול" ולא "פיצוי", שכן אחת ממטרות החוק היא לתמרץ את הציבור להגיש תובענות ייצוגיות, על כן זכאי התובע המייצג לגמול בשל כך שהיה זה הוא, שהניע את ההליך והוביל לתיקון העוול עבור הקבוצה כולה. מטרת המחוקק היא לעודד את הציבור להגיש תביעות כאלה, גם שעה שהנזק הכספי נמוך למדי. מנגנון התביעה הייצוגית מאפשר לתקן את הנזק שנגרם לציבור גדול של נפגעים, ולגרום לגוף המזיק לחדול ממעשיו או מחדליו.

למשרדנו הידע וניסיון הן בייצוג תובעים והן בייצוג חברות נתבעות בתובענות ייצוגיות.

אם נפגעתם –נייעץ לכם אם יש סיכוי לתביעה וכיצד מומלץ לפעול כדי למקסם את הסיכוי להצלחת התובענה; אם אתם בצד הנתבע – נייצג אתכם בדרך המיטבית כדי לסיים את ההליך מהר ככל האפשר ועל הצד הטוב ביותר.

אנחנו – הכתובת שלכם לתביעות ייצוגיות!